Back to Top
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ

 

 1. Czas gry dla każdej kategorii wynosi:

  KATEGORIA A: 2 razy po 20 minut,

  KATEGORIA B: 2 razy po 15 minut,

  KATEGORIA C: 2 razy po 12 minut,

  KATEGORIA D: 2 razy po 10 minut.

 2. W czasie meczu drużyna może wymienić 6 zawodników.

 3. Każda drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników oraz trenera i kierownika.

 4. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

  Za zwycięstwo - 3 punkty,
  Za remis - 1 punkt,
  Za przegraną - punktów.
 5. W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

  - Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

  - Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

  - Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

  - Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

  - W przypadku remisu w grupie, w której grają dwa zespoły, o kolejności miejsc decydują rzuty karne. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności miejsc w grupie lub całym turnieju na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów.

 6. Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach goleni.

 7. Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek (w konsekwencji czerwonej) zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu.

 8. Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

 9. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.

 10. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

 11. Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz w dogodnym czasie udają się drużyną na obiad.

 12. Za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów organizator nie odpowiada.

 13. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę medyczną oraz sędziowską.

 14. Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach  informacyjno – promocyjnych o zawodach np. zdjęcia czy artykuły prasowe.