Back to Top
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁKĘ SIATKOWĄ


KATEGORIE A i B


 1. Wymiary boiska na którym rozgrywane są mecze: 9x9 metrów. Wysokość siatki 224 (Kategoria A) i 215 (Kategoria B) centymetrów.

 2. Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów, natomiast 3 set do 15 punktów. W przypadku uzyskania przez jedną z drużyn granicy 25 lub w 3 secie 15 punktów bez uzyskania przewagi 2 punktów, gra jest kontynuowana, aż do uzyskania przez jedną z drużyn 2 punktowej przewagi.

 3. Zespół składa się z maksymalnie 10 zawodniczek oraz trenera i kierownika.


KATEGORIA C


 1. Wymiary boiska na którym rozgrywane są mecze: 7x7 metrów. Wysokość siatki 215 centymetrów.

 2. Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 15 punktów. W przypadku uzyskania przez jedną z drużyn granicy 15 punktów bez uzyskania przewagi 2 punktów, gra jest kontynuowana, aż do uzyskania przez jedną z drużyn 2 punktowej przewagi.

 3. Zespół składa się z maksymalnie 8 zawodniczek oraz trenera i kierownika.

 4. Zwycięzcy grup walczą w meczu o 1 i 2 miejsce, zespoły z drugich miejsc w meczu o miejsca 3 i 4.UWAGI OGÓLNE

 1. Punktacja zgodnie z przepisami PZPS. Zwycięzca meczu 2:0 w setach otrzymuje w tabeli 3 punkty, przy wyniku 2:1 zespoły otrzymują w tabeli: zwycięzca 2 punkty, przegrany 1 punkt.

 2. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami PZPS.

 3. Kolejność zespołów tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno:

  - stosunek wygranych i przegranych setów,

  - większa ilość wygranych setów,- stosunek małych punktów,

  - większa ilość zdobytych małych punktów,

  - bezpośredni pojedynek.

 4. W sytuacjach podlegających dyskusji decydujący głos mają sędziowie główni.

 5. Za rzeczy pozostawione w szatniach odpowiadają ich właściciele.

 6. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

 7. Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz w dogodnym czasie udają się drużyną na obiad.

 8. Za rzeczy zgubione podczas trwania zawodów organizator nie odpowiada.

 9. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę medyczną oraz sędziowską.

 10. Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w materiałach  informacyjno-promocyjnych o zawodach np. zdjęcia czy artykuły prasowe.